dissabte, 7 de febrer del 2015

dempeus


                                                   
                          a ple hivern
                          basteixo les arrels,
                          cordes trenades;

                          m’infanto novament
                          d’absències i presències.